fbpx
skip to Main Content

3.-5. September 2021

Ryfest er ein kultur- og matfestival på vakre Hjelmeland i Ryfylke.
Me fremjer landbruk, lokale mattradisjonar, frukt, sjømat, havbruk, kunst, handverk og kultur!

Ryfest 2020 er kansellert!

Det er med tungt hjarta og etter lange interne drøftingar, at styret i Ryfest no har valgt å kansellere årets arrangement.

Sjølv om restriksjonane frå myndighetene førbels berre gjeld arrangement fram til 1.september, ser me at det uansett vil bli svært vanskelig å gjennomføra ein festival av denne størrelsen på eit begrensa område i Hjelmelandsvågen.

Me ser og at det å ikkje vita kva som skjer framover går hardt ut over planlegginga, arbeidsmoralen og den entusiasmen me treng for å gjennomføra Ryfest på ein god måte. Med nytt namn, ny giv og gode idear på fornying hadde me sett fram til å feira festivalen sitt  25-års  jubileum i år. No vil me sjå fram mot 2021, og bruka energien vår på å planlegga for ein endå betre festival og produkt til neste år.

Me vil samstundes få retta ei stor takk til våre hovedsponsorar, Hjelmeland Kommune, Ryfylkefondet og Mowi som gjer det mulig for oss å sjå vidare mot 2021. Med bortfall av alle billettinntekter er denne støtta med på å halde oss flytande. 

For dei av dykk som hadde gleda dykk ekstra mykje til årets Bryggefest med «Gunslingers», kan me trøsta  dykk med at me har overført bookinga til neste år. Og om alt er  tilbake til normalen kan me lova fest med «Gunslingers» også i 2021.

Helsing oss i Ryfest!

ÅPNINGSTIDER

Åpningstider i Vågen Lørd. kl.10.00-16.00. Bryggefest lørd. kl.20.00-01.30
Kunst & Handverksutstillingar på Spinneriet: Fred.kl.15.00-19.00 og Lørd kl.10.00-16.00

slideshow-3

Årets program

Årets program vil som vanleg være spekka med utstillarar, aktiviterar, konsertar og artistar for heile familien.
Me jobbar jevnt og trutt fram mot festivalen for å få programmet på plass, og det meste er i boks i løpet av vår og sommar
FruktogLaks2017-76

Årets utstillarar

Ryfest får kvart år besøk av ca 80 utstillarar, fordelt mellom 30 handverksutstillarar i Spinneriet, og ca 50 utstillarar ute i Vågen. Hovedtyngden av utstillarane kjem i frå Hjelmeland, Ryfylke og Stavanger og omegn. Viktige næringar i Hjelmeland kommune, som frukt og bær, sjø- og havbruk, landbruk er godt representert, saman med ei rekke andre næringar. Felles for dei alle er at dei er av høg kvalitet. Utstillaroversikten for 2020 vert lagt ut ca 3-4 veker før festivalen.
artister

Den store bryggefesten

Køntrirockarane Gunslingers er booka inn til den tradisjonelle Bryggefesten i Hjelmelandsvågen. Årets største fest på Hjelmeland vert endå ein gong eit høgdepunkt når eit av Noregs mest velspelande og folkekjære band kjem på besøk.
Bildegalleri
Back To Top