fbpx skip to Main Content

Me er stolt generalsponsor!

Hjelmeland er ein kommune i Ryfylke i Rogaland. Den grenser i nord mot Suldal, i øst mot Bykle, i sør mot Forsand og Strand, og i vest mot Finnøy. Dei viktigaste næringane i kommunen er landbruk, havbruk og fruktdyrking. Dei tradisjonelle «Jærstolane» har og sitt opphav frå Hjelmeland og vert framleis produsert av Aksel Hansson AS på Hjelmeland. Hjelmeland Kommune er Ryfest sin største og viktigaste bidragsytar og samarbeidspartnar. Dei syt for å legge forholda til rette for at me kvart år kan skipa til festival.

Web: www.hjelmeland.kommune.no
Facebook: www.facebook.com/hjelmelandkommune

Hovedsponsor - Gjer festen mogeleg

Mowi

Premium bærekraftig laks. Hos Mowi jobber vi med havet for å produsere næringsrik, deilig og sjømat av ypperste kvalitet. Vi oppfyller en femtedel av den globale etterspørselen etter oppdrettslaks fra Atlanterhavet og drives kontinuerlig av innovasjon og ønsket om å oppnå de høyeste standarder for bærekraft.

Web: www.mowi.com
Facebook: http://www.facebook.com/mowiglobal

Ryfylke

Ryfylke.no er ei nettside som skal spegla mangfaldet i regionen. Enten du vil besøkja oss, bur her, kan tenkja deg å flytta hit eller starta næring, så kan du få informasjon eller tips til kor du finn fleire svar. Ansvarleg for nettsida er Ryfylke IKS og Ryfylkealliansen.

Web: www.ryfylke.no
Facebook: http://www.facebook.com/ryfylkealliansen/

Rogaland Fylkeskommune

Rogaland blir av mange kalt et Norge i miniatyr fordi fylket har litt av alt når det gjelder landskap. Det er høye fjell og dype fjorder, landbruksjord og skog, fosser og stille vann, lange sandstrender og bratte svaberg.

Rogaland fylke ligger sørvest i Norge og har drøyt 475.000 innbyggere. Rogaland består av 26 kommuner fordelt på distriktene Jæren, Ryfylke, Haugalandet og Dalane. Stavanger er administrasjonssenteret.

Web: www.rogfk.no
Facebook: https://www.facebook.com/rogfk

A-Sponsor - Gjer Hjelmeland rikare

Hjelmeland Sparebank

Hjelmeland Sparebank starta opp i 1907 under namnet Hjelmelands Kommunebank. Dei tok dette namnet fordi det allereie fanst ein bank i bygda som heitte Hjelmelands Sparebank. Dette var ein privatbank som starta opp i 1852 som den første bygdebanken i Ryfylke. Privatbanken vedtok nedlegging i 1926. Då endra ”vår” bank namn til Hjelmeland nye Sparebank. I 1953 vart namnet Hjelmeland Sparebank.

Web: www.hjelmeland-sparebank.no
Facebook: https://www.facebook.com/HjelmelandSparebank

B-Sponsor - Er der når det trengs

Vartdal Plast

Vartdal Plastindustri AS har hovudkontor på Vartdal i Ørsta kommune. Vi er i dag ein av marknadsleiarane i Noreg innanfor ferskfiskemballasje, teknisk emballasje og bygningsisolasjon, og har tre heileigde og tre deleigde fabrikkar langs norskekysten. Vi kjøpte i 2017 majoriteten i selskapet Nordic Isoelementer på Biri. Dette er produksjonseining, hovudlager og knytepunkt på austlandet innan forretningsområdet bygg.

Web: www.vartdalplast.no
Facebook: https://www.facebook.com/vartdalplast

OKV-Gruppen

Vi i OKV-gruppen har renhold av næringsmiddelfabrikker som vårt spesialfelt. Vi driver også med eiendomsservice og dagligrenhold. Disse virksomhetene er representert ved henholdsvis OKV Næringsmiddelservice AS, OKV Eiendomservice AS og OKV Renholdsservice AS.

Web: www.okv-gruppen.no
Facebook: https://www.facebook.com/okvgruppen

Tytlandsvik aqua

Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler. Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Tytlandsvik Aqua AS er under oppbygging og vil i første byggetrinn ha kapasitet til å produsere 3000 tonn med «stor- smolt» for levering til matfiskoppdrettere, hovedsakelig i Rogaland. Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass.

Web: www.taqua.no
Facebook: https://www.facebook.com/Tytlandsvik-Aqua-829229013922374

Enkel Bygg

Enkel Bygg har til en hver tid flere prosjekt gående. Her finner du alt fra opparbeidet og byggeklare tomter, til nøkkelferdige hus og hytter som de dyktige tømmermennene våre kan bygge. Vi påtar oss alle typer oppdrag og leverer tjenester av høy kvalitet innen følgende områder: totalentrepriser, nybygg, tilbygg, rehabilitering og tomteutvikling.

Web: www.enkel.no
Facebook: https://www.facebook.com/enkelbygg

Sterling

Vi er stolte over å være den ledende globale tilbyder av oppdrettet kveite. Sterling White Halibut AS er et kveiteoppdrettsselskap med hovedkontor på Hjelmeland i Ryfylke. Vi har eget klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjord i Rogaland og sjøanlegg i Hjelmeland.

Web: www.sterlingwhitehalibut.com
Facebook: https://www.facebook.com/SterlingWhiteHalibut

PG Installasjon AS

PG Installasjon AS er en registrert el-installasjonsbedrift som ble etablert i 2002. Bedriften har 19 ansatte og er etablert med kontor og lager i Meieribygget i Årdal. Vi har en sunn økonomi der alle aksjer eies av ansatte. Forretningsideen til PG Installasjon AS er å være den ledende elektroinstallatøren innenfor el-installasjon i Ryfylke. Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning. PG Installasjon AS anser det som viktig å være en ansvarlig bedrift overfor lokalsamfunnet. Vi satser på lokal rekruttering og å bidrar med arbeidsplasser i kommunen, og har derfor alltid plass til flere lærlinger i bedriften.

Web: www.pgi.no
Facebook: https://www.facebook.com/PGInst

C-Sponsor 

Spar Hjelmeland

Matvarebutikk – Spar Hjelmeland yter ein framifrå service overfor sine  kunder, og bestreber seg heile tida på å ligge eit  skritt foran med gode produkter og godt  utval.

Web: www.fb.com/Hjelmelandspar
Facebook: https://www.facebook.com/Hjelmelandspar

Stangeland Ryfylke

Stangeland Maskin er stolte av å ha en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Vi er også stolte av å ha en økonomisk sterk og smidig ryggrad. Men vår aller viktigste ressurs er våre rundt 700 ansatte. Når vi i tillegg har så mange flotte kunder og samarbeidspartnere, blir det naturlig for oss å legge listen høyt for vår visjon: Ledende.

Web: www.tsmaskin.no 
Facebook: https://www.facebook.com/tsmaskin 

 

Back To Top